W̮̮̱̣̟̭͕h̙̩̪̯̬̣͖͝ỵ̬ w̟̹͖͔͍͙ò̜̱̺͉̱n̰̰̹͖̺̞͝'͇̰̩̳̹t̥̣̞̟ ҉̯̝y͇͕̪͓̗̰o̬͕͕͕͖̬ṳ̼̪̪ ̤͚̱l̻e͈ͅà̟v̩̹̞͎̝̼̀e̱̮͉̮̬̱͙ ̣me̢̠ ̭͉̖̮̺ͅa͈͈͕̪̼̘l͈͓̖̪o̷̭n̹̗e̢?̦̫̼̘͚̦͓

You've been nothing more than a c͍̹̲͐̃ͯ͢ḁ̘͍̗̱̳̺̞̎̍͐̅ͫ̒ͣn͙̳̞̠̭͚̗̓̄̆̓͗͞ḉ̷̦̱͇̹͓̣͕̹̐̈́͒ͬe̪̹̻͈͓̳̪͐̀̾̍ͮ͑ͫ̚͘͡r̘̯̠̍ͣͨ̾ͬ̄̌̀ and I hate you for everything you've done to me!

stay out of my life. stay away from my family. STAY AWAY FROM ME!